Gerry Johansson: Tokyo [Signerad]

1400 SEK

Gerry Johansson
Tokyo

ISBN 978919763266

Fotografier från Tokyo, 2004
160 sidor. 95 fotografier.
Format: 29,1 x 24 cm.
Text av Kamo no Chomei (1153 - 1216)
Svensk översättning av Yukiko Duke, 2015
Forgivning: Greger Ulf Nilsson
Bildurval: Greger Ulf Nilsson och Gerry Johansson
Upplaga 1200 ex inklusive en specialupplaga
med ett silvergelatinfotografi
Tryck: Göteborgstryckeriet, Göteborg

Ny, perfekt skick - Signerad